top of page

STREAM PRE ŠKOLY

Žiakom stredných škôl ponúkame neobmedzený

online prístup k učebnici.

Ponuka platí pre skupiny od 10 žiakov (a viac).

Požiadajte svojho učiteľa, aby Vás zaregistroval.

Stačí, ak vyplní svoje meno, názov školy a uvedie

emailové adresy žiakov, na ktoré pošleme pozvánku

do STREAM CLUBU.

Učiteľ získa prístup zadarmo a licenciu na používanie učebnice.

Cena za neobmedzený prístup do STREAM CLUBU

pre žiakov SŠ je 15 € na jedno zariadenie.

V prípade straty alebo nefunkčnosti

zariadenia prenesieme bezplatne prístup na

iné zariadenie.

IV prípade menších alebo osobitých skupín nás, prosím, kontaktujte

bottom of page